ET EGET ROM

Et eget rom huser tre foretak: Kirsten Muhle Litteratur, Steinwender Tekst og Purusha Yoga.

Kirsten Muhle, Liselotte Steinwender og Camilla Høgtoft deler dette lyse, delikate lokalet i Kongensgate 37, Bakgården i Sandefjord.

Kirsten og Liselotte bruker det som kontor til bl.a. skriving og arrangerer lesegrupper, skrivekurs og litterære arrangementer. I tillegg er det utsalgssted for Liselottes to bøker.

Camilla holder kurs i yoga og babymassasje, og planlegger også å ha fermenteringskurs.

Vi ønsker at Et eget rom (etter Virginia Woolfs essay ”A Room of one´s own”) er et møtested for mennesker. Våre verdier er kunnskap, kvalitet, åpenhet.

 

Kirsten Muhle Litteraturformidling
og Steinwender Tekst
 

vil være pådrivere for å gjøre litteratur og forfatterskap mer tilgjengelig gjennom åpenhet og kunnskap.

Hva skal skje i Et eget rom? Vi vil arbeide med egne prosjekter – bokmanus, skrive artikler,blogg, foredrag.

Samtidig vil vi arrangere lesesirkler etter Shared Reading-metoden, holde skrivekurs, gi språkundervisning (bl.a. norsk konversasjon) og manuskonsulenttjenester. Et eget rom skal også være et sted for  arrangementer som har med litteratur, tekst og ord å gjøre, som forfatterintervjuer, foredrag, temakvelder. Programinnholdet vil også romme ulike sjangre som poesi, novelle, roman og faglitteratur.

For oss er det viktig med kvalitet, variasjon og nysgjerrighet – derfor ønsker vi Et eget rom som et møtested som er tilgjengelig både fysisk og ellers, et organisk rom hvor ting kan utvikle seg. Det er åpent fysisk og idémessig – vi ønsker DEG og DINE innspill og deltakelse velkommen!

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Bakgården og på Rukla. Vi sender ut nyhetsbrev ca. 1 gang i uken.

Finn oss på facebook